WESTAS GROUP KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Vuosi 2016

Konsernin liikevaihto 107,2 miljoonaa euroa
Konsernin liikevoitto 4,27 miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste 35,2 %

Budjetti vuodelle 2017

Konsernin sahaustuotanto 450 000 m3
Konsernin puunhankinta n. 1 300 000 m3

Konsernin henkilöstö n. 150

Sahaustuotannon liikevaihto markkina-alueittain:

Kotimaa 23 %
EU-maat 40 %
Kaukoitä 16 %
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 21 %