YMPÄRISTÖ

Koska Westas Group elää metsästä, on konsernin tahtotilana myös huolehtia suomalaisen metsäluonnon hyvinvoinnista. Saha-alueiden viereisten vesistöjen hyvinvointia tarkkaillaan säännöllisin mittauksin ja sahausprosessissa tarvittava lämpöenergia tuotetaan uudistuvilla polttoaineilla.

Sahauksen sivutuotteena syntyvät jakeet hyödynnetään viimeistä purua myöden. Puun kuori käytetään lämmöntuotantoon omassa bioenergialaitoksessa, puru myydään polttoaineeksi voimalaitoksille ja hake toimitetaan paperi- ja sellutehtaille.