PAKKAUS JA LAIVAUSMERKINNÄT

Westas Raunion ja Westas Pihlavan tuotannosta valmistuva sahatavara merkitään seuraavin laivausmerkinnöin.

U/S

Knotty

ST

V

VI

SAHATAVARAPAKKAUS