SAHATAVARA

Westas Group tuottaa kahdella sahallaan Koskella ja Porissa vuosittain noin 450 000 m3 kuusi- ja mäntysahatavaraa. Lähes 85 % tuotannosta suuntautuu vientiin.