UUSIUTUVA BIOENERGIA

Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa. Biopolttoaineita saadaan Suomen metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä. Bioenergia muodostaa osa uusiutuvista energialähteistä, joiden etuina ovat niiden pienemmät ympäristövaikutukset sekä uusiutuvuus.

Bioenergian osuus Suomen energiankulutuksesta on noin neljännes. Suurin osa Suomen bioenergiasta, lähes 90 %, tuotetaan puuperäisillä polttoaineilla. Puuperäisiä polttoaineita ovat hakkeet, puupelletit, sahanpuru, sahahakkeet, kutterinlastut, kuori, puuöljy, pyrolyysiöljy, mustalipeä sekä polttopuu.