Tärkein polttopuun laatuun vaikuttava tekijä on kosteus, johon voidaan vaikuttaa oikein ajoitetulla kaadolla. Westas Bioenergia toimittaa koneellisesti korjattua koivu- ja haapapuuta ammattimaiseen polttopuiden valmistukseen. Minimierän koko on noin 50 kiintokuutiota. Pituudet 3-4,5 m.