METSÄENERGIAN HANKINTA

Westas Group ostaa kaikkia metsäenergiatuotteita – hakkuutähdettä, kantoa ja energiapuuta – kaikilla hankintatavoilla.

Hakkuutähdettä ja kantoa kerätään rehevistä ja kuusivaltaisista päätehakkuuleimiokoista. Energiapuuta puolestaan korjataan nuorista kasvatusmetsistä, mutta myös tukinhakkuun yhteydessä tulevasta ylilahosta tai muusta metsäteollisuudelle kelpaamattomasta puuaineksesta.

Metsäenergia-asioissa metsänomistajaa palvelee oman alueen hankintaesimies.