WESTAS BIOENERGIA

Konsernin tytäryhtiö Westas Bioenergia Oy myy ja toimittaa hakkuilla sekä puunjalostuksessa syntyvät sivutuotteet ja metsäenergian polttoaineeksi. Vuotuinen toimitusmäärä on noin 650 GWh ja asiakaskuntaan kuuluu sekä suuria että keskisuuria Etelä- ja Länsisuomen lämpö- ja voimalaitoksia. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat laadukas puuenergia ja toimiva polttoainehuolto.

Kaikkia metsäenergiatuotteita sekä sahauksessa syntyviä puusivutuotteita toimitetaan vuoden jokaisena päivänä. Metsätähdehake valmistetaan kesällä kuivuneista, peitellyistä hakkuutähteistä ja rankahake tehdään joko suoraan peitellyistä metsävarastoista tai varastoterminaalien raaka-aineista.

Biopolttoaineen lisäksi yhtiö myy sahanpurua ja kuorikatetta ympäristörakentamisen ja maatalouden toimijoiden käyttöön. Kaikki yhtiön myymät bioenergiatuotteet tulevat sertifioidusta tuotantoketjusta.